02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית הנהח"ש לעסק קטן

הנהח"ש לעסק קטן

מהי הנהח"ש ( הנהלת חשבונות ) לעסק קטן ?

מידי שנה נוספים עוד ועוד עסקים קטנים, חלקם לא שורדים ונסגרים. נדמה כי עצם היותו עסק קטן, הטיפול בו מן ההיבט החשבונאי אינו רב. בעוד שלמעשה דווקא משום שהוא קטן, הטיפול בו מחייב יתר תשומת לב.

בעסק קטן ברוב המקרים בעל העסק , מעבר לפאן המקצועי , חובש מספר כובעים, בהם אף הניהול האדמיניסטרטיבי של העסק, שיווק העסק על שירותיו / מוצריו ולעיתים אף ניהול חשבונותיו. הנהלת החשבונות לעיתים נעשית בשל כך לא כנדרש וכידוע עלולות להיות לכך השלכות קריטיות לעתידו של העסק.

כאשר מדובר בעסק קטן יש השלכות רציניות לטעויות, שהללו עלולות להתבטא באופן חמור בעסק, שעלול לעיתים להיסגר בשל כך.

יש להבין כי בעסק קטן כל שקל משמעותי וטעויות עלולות לגבות מחיר גבוה ממנו,  באופן הרבה יותר חמור מאשר עסקים בינוניים וגדולים.

כמו כן, יש לזכור כי עסק קטן ומצליח הופך לעסק בינוני ולעיתים בבוא העת לעסק גדול. לפיכך חשוב ביותר לתת את הדעת לכל היבטי הנהלת החשבונות , לתכנון מס קפדני ויתרה מכך לבנות תוכנית עסקית מקיפה לטווח ארוך, כמו גם היבטים נוספים חיוניים לעסק ולצמיחתו התקינה והרווחית.

מטעם זה קריטי ומאוד מועיל להסתייע בשירותיו של מנהל חשבונות / יועץ מס בניהול חשבונות העסק.

 

 הצוות שלנו במחלקת הנהלת חשבונות בגנוסר הבית לעסקים עומד לשירותכם וישמח להעניק לכם את כל שדרוש לכם.

ניהול חשבונות נכון