02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית דו"חות שנתיים

דו"חות שנתיים

 

 פשוט להגיש דו"ח שנתי לרשויות המס

 עם סיום שנת המס ,מידי שנה, נדרשים בעלי עסקים פטורים, בעלי עסקים מורשים, חברות, עמותות, ארגונים ציבוריים וכן לעיתים אנשים פרטיים להציג את כל הכנסותיהם לרשויות המס באמצעות הדו"ח השנתי, טופס או דו"ח 1301.

בשנים האחרונות ניתן לשדר את הדו"ח באופן מקוון ( On-line ) ולחסוך עמידה בתור מול פקידי השומה. 

בעת שידור הדו"ח השנתי יש לקרוא היטב את ההוראות ולמלא את ההנחיות.  כך תוכלו להימנע מתשלום מיסים, שלא לצורך. אמנם תוכלו לקבל החזרי מס במידה שתבחינו בטעות, אך עדיף למנוע זאת מראש.

חישוב שנת מס נעשה מ-1 בינואר עד 31.12 באותה שנה, כאשר תשלום המס הוא סך כל ההכנסות החייבות במס בניכוי סך כל ההוצאות המוכרות במס. ככל שהתוצאה קטנה יותר, כך ייקטן הסכום לתשלום החייב במס.

 

דו"ח שנתי מקוון – האם מספיק רק לשדר ?

שידור דו"ח שנתי מקוון פשוט מבחינה טכנית, אך אין די בכך. חשוב להדפיס אותו בשני עותקים. עותק אחד יישמר אצלכם או אצל יועץ המס / רואה החשבון / מנהל החשבונות שלכם ואת העותק השני יש לצרף לדו"ח שנשלח אליכם בדואר מרשות המסים.

אם לא מצרפים את העותק המודפס, הרשות אינה מכירה בדו"ח ששודר.

 

מאיזה גיל חייבים עפ"י חוק להגיש דו"ח שנתי ?

כל אזרח מעל גיל 18 הגר במדינת ישראל, בעל עסק , מחוייב בהגשת דו"ח שנתי, למעט אלו הפטורים מכך עפ"י חו"ק, בהם למשל אנשי כוחות הביטחון בשירות סדיר.

גם שכירים מחוייבים להגיש דו"ח שנתי במידה שהכנסתם עולה על 641,000 ₪ במהלך שנת המס.

חשוב לציין כי בני זוג מחוייבים לדווח על הכנסות בן/בת הזוג.

חברות מחוייבות אף להגיש ולשדר טופס 1214 באתר רשות המיסים, הכולל את זהותם של בעלי המניות, שוויין והאופן בו מחולקות בין בעליהן.

 

מהו המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי ?

דיווח של עובדים שכירים הינו עד 30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס. כלומר הגשת דו"ח לשנת 2018 , ייעשה עד 30 באפריל בשנת 2019.

דיווח של עצמאיים הינו עד 31 במאי בשנה העוקבת לשנת המס.

במקרים מסויימים ניתנת הארכה של מועד הגשת הדו"ח.

 

מה קורה אם מאחרים להגיש את הדו"ח השנתי ?

על פי חוק חודש איחור מחוייב בקנס של 1,660 ₪.  הגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים , טופס 1301, בזמן  , מונעת קנסות ואי נעימות הכרוכה בכך.

אילו מסמכים וטפסים נחוצים לשידור הדו"ח השנתי המקוון ?

חשוב לדייק במילוי הפרטים אותם משדרים בדו"ח, בהם למשל:

 • גובה ההכנסות בשנת המס
 • פרטי התקשרות
 • הצהרה ואימות פרטים
 • הכנסות נוספות ( חו"ל, הון , מניות, מקרקעין )
 • ניכויים וזיכויים

כמו כן יש לצרף טפסים, כמו למשל:

 • צילום תעודת זהות עקב שינוי במצב משפחתי
 • קצבאות: דמי לידה אבטלה מילואים וכיו"ב
 • שידור 1214: תקבולי בעלי מניות
 • טופס 1220: תנועות כלכליות בענף החקלאות
 • אישור בנוגע לביטוח לאומי שלא בשל הכנסת עבודה
 • טופס 867: הכנסות משוק ההון
 • טופס 106: הכנסה ממשכורת, מכל מעביד קיים
 • טופס 856: דמי שכירות
 • טופס 161: פיצויי פרישה

חוששים משידור דו"ח  שנתי שגוי ? היעזרו באיש מקצוע

באותה הקלות בה ניתן להזין נתונים ולשדר את הדו"ח השנתי לרשויות המס, ניתן לטעות בהקלדת נתוני הדו"ח השנתי.  אם למשל הקלדתם נתון שגוי , הדבר עלול לעלות לכם לעיתים בתשלום מס הכנסה גבוה, מכפי שצריך.

לא כל שכן, אדם הבקי בחוקי המס יוכל להפחית את תשלומי המס שלכם, באמצעות הקלות המגיעות לכם עפ"י חוק. למשל מס מופחת עבור הפקדה בקופות גמל, תרומות לפי סעיל 46 והקלות נוספות.

משרד לייעוץ מס , בו אנשי מקצוע בעלי ניסיון , הבקיאים  בכל העדכונים בחוקי המיסים, יכין את הדו"ח השנתי שלכם, ימלא ויישדר אותו עבורכם, באופן בו תמוצינה זכויותיכם במס.

חשוב לציין כי מערכת רשות המיסים מסונכרנת עם זו של הביטוח הלאומי ומערכות נוספות ולכך יש השלכות רבות על זכויות או חובות שלכם עפ"י חוק . למשל בכל הנוגע למענק לידה, דמי אבטלה , מילואים, הנחות מוניציפליות ועוד.

המשרד לייעוץ מס  יהיה אמון על כל תהליך המילוי של הדו"ח השנתי, מראשיתו ועד סופו ואף יגיש בשמכם אותו הן באופן מקוון והן את העותק המודפס.  כך תחסכו זמן יקר, הן במילוי הדו"ח במערכת והן בעמידה בתורים האינסופיים אצל פקידי השומה ברשות המיסים.

 

 בין אם אתם בעלי עסק בכל סדר גודל,  שכירים בעלי הכנסה גבוהה, בעלי מניות, משקיעים, או בעלי הכנסות מיוחדות – עליכם להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, בו פירוט כל ההכנסות שלכם בארץ ובחו"ל.

הצוות שלנו במחלקת הנהלת חשבונות של גנוסר הבית לעסקים ומיסוי עומד לרשותכם ויסייע לכם בהכנה ובהגשה של הדו"ח בזמן, תוך מיצוי הטבות המס שלכם, כולל החזרי מס.

 

דו