02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית מימון

מימון

אילו אופציות מימון קיימות וכיצד ניתן לעמוד בתנאי הסף ?

בשוק קיימות מגוון אפשרויות אינסופיות המציעות מימון לכל מטרה ולכל דורש. ישנן המיועדות לחברות, לארגונים, לעמותות , לעסקים ואף לאנשים פרטיים. 

חלק מאופציות המימון ניתנות באמצעות הלוואה בתנאים החזר שונים, יש הניתנות כמענק בתנאים שונים.  לכל אחת מן האופציות תנאי סף, מסלולי החזר ויש לבחון את מידת התאמתן למגישי הבקשה לקבלתן.

 

הצוות  של מחלקת המימון בגנוסר הבית לעסקים , יבחן עימכם באם אתם עומדים בתנאי הסף הנדרשים למענקים ולהלוואות אלו יבנה יחד איתכם את התיקים כנדרש, כדי שניתן יהיה להגישם לגופים ולקרנות השונים המעניקים כספים אלו ולהבטיח שתזכו בהם.

 

אפיקי המימון כוללים:

- הלוואות מבנקים

- הלוואות ומענקים בערבות מדינה

- הלוואות ומענקים מקרנות שונות.

 

בנוסף תחום משכנתאות, הכולל:

- משכנתאות חדשות

- מיחזור משכנתאות

- משכנתא הפוכה

 

******

צוות מחלקת המימון בגנוסר הבית לעסקים ישמח להעניק לכם שירותי ייעוץ, ליווי והתאמה של אמצעי מימון שונים ואטרקטיביים בתנאים מועדפים לעסקים , לארגונים, לעמותות ולפרטיים , מתוך מגוון רחב של אמצעי מימון, בהם מענקים והלוואות שונות.